Get Adobe Flash player

ANKETA

Za katera okna ali vrata se zanimate ?

Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja podjetja TE&KA, Maribor
1. Veljavnost ponudbe

Podjetje TE&KA d.o.o.odgovarja za točnost dimenzij stavbnega pohištva, ko stranka prejme ponudbo na podlagi izmere našega merilca. Če stranka posreduje podatke, potrebne za pripravo ponudbe, za pravilnost odgovarja sama. Točne pozicije in odpiranja stavbnega pohištva se določijo na finih meritvah. Nepoznavanje ponudbe ni predmet reklamacije. Vse spremembe prejete ponudbe morajo biti pisne.

Stranka mora preveriti količine in mere na ponudbi, prav tako odpiranje elementov, kajti v nasprotnem primeru se spremembe ne upoštevajo. Za mere na ponudbi menimo, da so dokončne, v primeru da jih pisno ne spremenite. Pridružujemo si pravico do spremembe končne cene, če so bile v ponudbi računske ali količinske napake.

2. Potrditev naročila in plačilni pogoji

Stranka potrdi naročilo s plačilom avansa, ki ga nakaže na TRR podjetja, za sklic navede številko ponudbe/predračuna. Z nakazilom stranka potrdi, da je seznanjena z vsebino ponudbe, s splošnimi pogoji poslovanja in da se z njimi strinja. Splošni pogoji so dostopni na spletni strani podjetja TE&KA d.o.o.

Podjetje TE&KA si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, opisi ali pozicije, ki so sestavni del ponudbe. Prav tako si pridržuje pravico do spremembe v izdelavi oken / vrat / senčil zaradi konstrukcijsko – tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov. Znesek za plačilo je naveden na ponudbi, za nepredvidena dodatna dela ali dodatna naročila se naredi posebej obračun.

Do končnega plačila ostane blago v lasti dobavitelja, tudi po vgradnji. V primeru vgradnje elementov, za katere kupnina ni poravnana, si prodajalec pridržuje pravico do lastništva v sorazmerju z vrednostjo vgrajenih neplačanih elementov oziroma povračilo koristi, ki jih je imel kupec od teh stvari.

Splošna stopnja DDV je 20%, za stanovanjsko gradnjo je 8,5% (stanovanjska gradnja je prodaja in vgradnja stavbnega pohištva v stanovanjski objekt kupca – nezavezanca, kupec pa je te podatke dolžan dati prodajalcu).

Izjava, ki velja za 8,5% DDV: Izjavljam, da sem lastnik stanovanjskih prostorov in da bo zgoraj naročeno stavbno pohištvo vgrajeno v stanovanjske prostore na naslovu vgradnje. Objekt je namenjen za trajno bivanje. DDV je 8,5%, ker bo vgradnjo opravil TE&KA d.o.o.ali njegov pooblaščen podizvajalec (ZDDV in pravilnik o DDV – Ur.L. 89/98 – 25 čl., 10. tč., 45/99 – 18. čl., 59/99 – 1. čl.).

3. Dobavni rok

Dobavni rok je opredeljen na ponudbi in začne teči 3 (tri) delovne dni po prejemu avansa na TRR račun podjetja TE&KA d.o.o.in ko so znani vsi podatki, potrebni za izdelavo stavbnega pohištva. Če so kakršnekoli spremembe sporočene naknadno, rok dobave začne teči od tega datuma. Vse spremembe morajo biti podjetju sporočene v pisni ali elektronski obliki, najkasneje v 2 (dveh) delovnih dneh po prejemu avansnega plačila. Za zamude pri dobavi ne izplačujemo zakonskih zamudnih obresti.

V kolikor kupec naročenega blaga v roku enega meseca (potem ko je bil obveščen, da je blago v skladišču) ne prevzame oziroma ga ne dovoli vgraditi, mu lahko prodajalec zaračuna stroške skladiščenja, hkrati pa prevzame tudi odgovornost odstranjevanja zaščitne folije na profilih izdelka, ki mora biti odstranjena v štirih tednih.

Dobavni rok se lahko podaljša v primerih višje sile po OZ, težave z materialom ali zaradi razlogov na strani kupca.

Dvig in odvoz blaga s strani kupca je mogoč od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure, pri čemer mora kupec datum dviga blaga javiti vsaj en dan prej. Fizično odpeljanega blaga s strani kupca ne menjavamo in ne sprejemamo nazaj. Prav tako kupec za stavbno pohištvo, ki ga vgradi v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so lahko posledica nestrokovne montaže ali poškodb pri prevozu. Če kupec stavbno pohištvo prevzame sam, ga je dolžan pred odvozom pregledati in opozoriti prodajalca na morebitne pomanjkljivosti - kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

4. Vgradnja stavbnega pohištva (demontaža/montaža)

Za nemoteno izvedbo montaže je kupec dolžan ob naročilu:

- definirati, na kakšni globini od zunanjega roba zidu se vgrajujejo okna,
- poskrbeti za dostop do mesta izvajanja del, osnovno zaščito in elektriko,
- zagotoviti umik vozil oz. drugih predmetov, ki bi bili lahko poškodovani ob morebitnem padcu predmetov montaže,
- določiti, kam se vgradijo leva in kam desna okna,
- določiti višinsko točko (meter ris).

Zaščito objekta in zavarovanje objekta je dolžan zagotoviti naročnik. V primeru, da po želji kupca montaža naročenih elementov poteka v dveh delih, se kupcu zaračunajo dodatni transportni stroški, račun pa se izstavi ločeno in sicer po končani vgradnji prvega dela in nato še drugega dela elementov. Riziko nastanka poškodb na elementih, ki so v tem primeru skladiščeni pri kupcu, nosi kupec sam.

Demontaža zajema demontiranje obstoječega stavbnega pohištva. Pri zamenjavi starih oken se stari podboji izrežejo. Pri demontaži starih oken ne odgovarjamo za poškodbe zidu. Pri menjavi oken brez zaključnih del (obdelava špalet) stranka sama odstrani lesene zagozde, ko se poliuretanska pena (purpen) posuši ter poreže odvečno poliuretansko peno.

Obdelava notranjih špalet in zaključne letve niso vštete v osnovno ponudbo. Na vašo željo pa notranje špalete tudi obdelamo z mavčnimi oblogami oziroma zapolnimo odprtine nad roletami s stiroporjem, kar pomeni, da je v tem delu zajeto samo prvo kitanje. Ne nudimo pa končnega kitanja in pleskanja le teh.

Pri novogradnji je potrebno pred meritvami pripraviti vodni ris, sicer ne odgovarjamo za višino vrat. Stranka je dolžna prodajalca ali monterje opozoriti na morebitne ovire (skrita instalacija, vodovod, električne instalacije,…), saj v nasprotnem primeru krije posledično nastale stroške poškodb instalacije, prevzame pa tudi stroške zastoja pri montaži.

5. Pregled in prevzem stvari

Naročnik mora biti prisoten na objektu ob začetku in koncu montažnih del in skupaj z vodjo montažne skupine pregledati vgrajene elemente ter morebitne pripombe navesti na zapisnik, saj kasnejših pripomb ne bomo upoštevali. V primeru, da naročnika ali njegovega pooblaščenca ob zaključku montaže ni na objektu se smatra, da je blago prevzeto brez napak in pripomb oziroma se upoštevajo pravice iz 461. člena Obligacijskega zakonika.

Predmet reklamacije ne morejo biti manjše površinske nepravilnosti na izdelkih in steklu, če ne vplivajo na funkcionalnost izdelka in če niso vidne iz razdalje večje od 3 m. Ostale površinske nepravilnosti je potrebno pisno prijaviti ob prevzemu izdelkov v podjetju ali po montaži (zapisnik o opravljeni montaži) in najkasneje 3 dni po prevzemu oziroma montaži. Za vse ostalo veljajo smernice za ocenjevanje vizualne kakovosti stekla. Če pride do ponovnih dostav iz razlogov neprisotnosti ali podobnih razlogov se nova dostava zaračuna dodatno po dogovoru z podjetjem TE&KA.

6. Lom, poškodbe…

Če v času 3 (treh) delovnih dni stranka ne uveljavlja lomov, poškodb in drugih podobnih stvari, ki bi lahko vplivale na montažo oz. kvaliteto dobavljenih izdelkov, potem se izdelek šteje kot prevzet in vso nadaljnjo škodo nosi stranka. Prav tako velja, da se odgovornost ob primopredaji izdelkov ravnanja z izdelki prenese na stranko.

7. Garancija in jamstvo za odpravo napak

Stranka je dolžna vzdrževati in uporabljati izdelke po navodilih proizvajalca in dobavitelja,v nasprotnem primeru ne more uveljavljati kakršnihkoli zahtevkov.

GARANCIJA:
- PVC sistem: 10 let (obstojnost barve),
- steklo proti zarositvi: 5 let,
- rolete, komarniki, žaluzije, police, pololive, okovje: 1 leto

Ne odgovarjamo za morebitne poškodbe rolet pri PREMONTAŽI. Na žvenketanje medstekelnih križev, termični lom stekla in korozijo na refleksnih steklih NI garancije.

Ostali garancijski pogoji so zapisani v garancijskem listu, ki ga prejmete z računom. V primeru spora glede kvalitete materialov se uporabljajo smernice za vizualno ocenjevanje PVC profilov in smernice za vizualno ocenjevanje stekla.
Odprava reklamacije se lahko vrši na objektu samem, oziroma se po potrebi izvede v proizvodnem obratu (delavnici).

V primeru reklamacij in okvare izdelka, ki je bil dobavljen s strani drugega proizvajalca, je le – ta odgovoren za popravilo in odpravo napake v navedenem garancijskem roku.

V garancijo ne sodi nastavitev elementov. Prav tako garancija ne vključuje odpravo napak, ki se pojavijo zaradi nepravilne uporabe PVC stavbnega pohištva (zapiranje in odpiranje večjih elementov z eno roko). Stranka garancijo uveljavlja pisno s točno navedenimi napakami in priloženim računom. Če je reklamacija utemeljena, je prodajalec dolžan napako odpraviti v najkrajšem možnem roku ter oz. po zakonsko določenem roku 45 dni od pisne zahteve po odpravi napake. V primeru neopravičenega obiska serviserja se zaračunajo ura dela in stroški prihoda.

Pri PVC stavbnem pohištvu kot tudi pri polknih ne priznavamo nobenih reklamacij, katere povzroči veter ali drugi vremenski vplivi (posedanje elementov, poškodbe …).

Čas, v katerem proizvajalec zagotavlja nadomestne dele, je 3 leta po preteku garancijske dobe.