Get Adobe Flash player

ANKETA

Za katera okna ali vrata se zanimate ?

Certifikati

Glede na izredno zahtevnost prodajnih trgov smo temu primerno zagotavljali tudi kakovost proizvodov, za kar smo pridobili naslednje certifikate:

IFT Rosenheim za IZO steklo k= 1, 1 W / m2K, ZRMK steklo k= 2, 9 W / m2K, Potvrda o kakovoći Šumarski fakultet Zagreb, Znak kakovosti ZAG 99.

Zavod za gradbeništvo Ljubljana
Predstavlja evropsko skladnost, pri čemer proizvajalec izjavlja, da določen proizvod izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določa evropska regulativa oziroma standardi.
Evropska direktiva zahteva, da proizvajalci stavbnega pohištva označujejo svoje izdelke z oznako CE in zagotavlja, da so izdelki skladni z zahtevanimi predpisi v primeru oken in vrat je to direktiva EN 14351-1:2006. CE znak je obvezen na področju naše države od 1. 2. 2010. CE znak in izjava o skladnosti je priložena računu.